آدرس و شماره تلفن موسسه :

اصفهان، محله دستگرده ، کوچه مولوی ، کوچه نشاط 3 [17] ، پلاک 4 ، طبقه دوم

تلفن : 33368531 – 031